Zasadą Serwisu www.linomet.pl jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności Użytkowników podczas korzystania z Serwisu sformułowana zostaje niniejsza Polityka Prywatności stanowiąca integralną część Regulaminu Serwisu.

Zbieranie Danych Osobowych w Serwisie odbywa się z inicjatywy użytkownika lub automatycznie, w zależności od rodzaju danych. Korzystając z Serwisu w jakikolwiek sposób użytkownik wyraźnie i jednoznacznie akceptuje zasady obowiązujące w Polityce Prywatności.

Wszelkim pojęciom pisanym wielką literą, niezdefiniowanym w sposób odmienny w niniejszym załączniku, pozostawia się znaczenie nadane im w Regulaminie. Termin „Dane Osobowe” oznacza wszelkie informacje, same w sobie lub w kombinacji z innymi informacjami, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby Użytkownika.

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
sklepu internetowego www.linomet.pl  P.P.H. Linomet, Włodzimierz Złotecki

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż wprowadziliśmy i stosujemy Politykę Bezpieczeństwa. Zachowując pełną prywatność danych osobowych zawiadamiamy, iż będą one przetwarzane w celach związanych z sprzedażą detaliczną oraz hurtową artykułów oraz usług, marketingiem elektronicznym a następnie przez czas wynikający z obowiązków administratora. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na naszej stronie internetowej www.linomet.pl

Kto będzie Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych będzie firma P.P.H. Linomet, Włodzimierz Złotecki z siedzibą w Myszkowie, przy ulicy Azaliowa 18

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Pełnomocnikiem ds. danych osobowych.

Dane kontaktowe do Pełnomocnika ds. danych osobowych:
adres e-mail: linomet@wp.pl
adres pocztowy:
P.P.H. Linomet, Włodzimierz Złotecki
Azaliowa 18
42-300 Myszków

NIP: 5770004947
REGON: 150619915
tel: 509 788 158

Kto będzie odbiorcom Państwa danych osobowych ?

Odbiorcami Państwa danych będzie właściciel P.P.H. Linomet, Włodzimierz Złotecki , firma zarządzająca sklepem internetowym BARCOO Rafał Kupczak z siedzibą w Myszkowie, przy ul. Dobra 26.

Państwa uprawnienia.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i poufności otrzymanych danych osobowych w związku z tym mają Państwo pełne prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Na jakiej podstawie działamy?

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: do dnia 25 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych a po tym dniu art. 6 ust. 1 lit. UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych „Zgodność przetwarzania z prawem”.

Informacja o plikach cookies w sklepie internetowym P.P.H. Linomet, Włodzimierz Złotecki

 • Sklep internetowy www.linomet.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitycs, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 • Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy P.P.H. Linomet, Włodzimierz Złotecki w celu optymalizacji działań.

 • Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 • Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w któryc użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Kontakt

P.P.H. Linomet, Włodzimierz Złotecki

42-300 Myszków, ul. Azaliowa 18,
tel. 509 788 158
email: linomet@wp.pl

Nr konta
Bank Spółdzielczy w Myszkowie
96 8279 0000 0106 6790 2001 0004

Polityka prywatności

1 + 11 =